ผู้บริหารร่วมทดลองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในโครงการ Campus Power

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์
บุคลากรและนักศึกษา ได้ทำการทดลองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในโครงการ Campus Power
(โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) .
พร้อมกันนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการ Campus power ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
English
Thai


Copyright ? 2013 by SU GREEN CAMPUS  ?  All Rights reserved  ?  E-Mail: sugreencampus@su.ac.th